zahlavi
autopůjčovna Praha
reklama

Hledáte

  bluedown
  Jak se vám žije v Praze?

  radší bych na venkov (73%)
  hrozně (7%)
  nic moc (8%)
  výborně (6%)
  dobře (9%)
  Hlasovalo: 12700

  město Praha na pražské.cz
  aktuální dění v Praze a pražské firmy
  shadowup

  Instituce a úřady

  Přidat zdarma novou firmu

  shadowup

  Český rybářský svaz, místní organizace Praha 7

  Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

  Český rybářský svaz, místní organizace Praha 7 - Český rybářský svaz, místní organizace Praha 7
  shadowup

  Český rybářský svaz, místní organizace - č.1 Praha 1

  Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

  Český rybářský svaz, místní organizace - č.1 Praha 1 - Český rybářský svaz, místní organizace - č.1 Praha 1
  shadowup

  Český rybářský svaz, místní organizace Praha 9

  Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

  Český rybářský svaz, místní organizace Praha 9 - Český rybářský svaz, místní organizace Praha 9
  shadowup

  České sdružení Církve adventistů sedmého dne

  Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory v lokalitě a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

  České sdružení Církve adventistů sedmého dne - České sdružení Církve adventistů sedmého dne
  shadowup

  Český svaz bobistů a skeletonistů

  Sdružení sportovních oddílů se zaměřením na bobování a skeleton.

  Český svaz bobistů a skeletonistů - Český svaz bobistů a skeletonistů
  shadowup
  shadowup

  Československé dokumentační středisko, o.p.s.

  Výzkum československých dějin v období totalitních režimů.

  Československé dokumentační středisko, o.p.s. - Československé dokumentační středisko, o.p.s.
  shadowup

  Česká společnost elektroniků

  Sdružení zájemců o elektroniku a její využití v informačních technologiích, zvukové, audiovizuální technice i v dalších oborech.

  Česká společnost elektroniků - Česká společnost elektroniků
  shadowup

  Česká společnost pro životní prostředí

  Zajištění podpory vytvoření prostředí vhodného pro zdravý život jedince a celé společnosti.

  Česká společnost pro životní prostředí - Česká společnost pro životní prostředí
  shadowup

  Český svaz Fighting-Ju-Jitsu

  Sportovní sdružení ju-jitsu pořádá kurzy pro děti i dospělé, semináře a školení pro rozhodčí a trenéry tohoto sportu.

  Český svaz Fighting-Ju-Jitsu - Český svaz Fighting-Ju-Jitsu
  shadowup

  Česká společnost fyziků v medicíně

  Sdružení řeší a prosazuje profesní zájmy radiologických fyziků.

  Česká společnost fyziků v medicíně - Česká společnost fyziků v medicíně
  shadowup

  Česká společnost chemická

  Výzkum a vývoj v chemické oblasti.

  Česká společnost chemická - Česká společnost chemická
  shadowup

  Česká společnost chemického inženýrství

  Profesní organizace sdružuje odborníky zabívající se řízením, projektováním, výrobou, výzkumem a vývojem procesů chemické a potravinářské technologie.

  Česká společnost chemického inženýrství - Česká společnost chemického inženýrství
  shadowup

  Centrum stavebního inženýrství, a.s.

  Provádíme certifikace a zkoušení, jsme autorizovaná a notifikovaná osoba, certifikační orgán, provádíme evropská technická schválení, systémy jakosti. Praktikujeme energetické poradenské středisko pro úspory energií a soudně znalecký ústav.

  Centrum stavebního inženýrství, a.s. - Centrum stavebního inženýrství, a.s.
  shadowup

  Český rybářský svaz - místní organizace Horní Počernice

  Svaz vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport.

  Český rybářský svaz - místní organizace Horní Počernice - Český rybářský svaz - místní organizace Horní Počernice
  shadowup

  Český svaz Jiu-jitsu

  Sdružujeme sportovní kluby Jiu Jitsu.

  Český svaz Jiu-jitsu - Český svaz Jiu-jitsu
  shadowup

  Česká stomatologická komora

  Organizace sdružující zubní lékaře za účelem ochrany společných zájmů. Poskytování informací o zubním lékařství pro veřejnost i odborníky.

  Česká stomatologická komora - Česká stomatologická komora
  shadowup

  Česká společnost pro kybernetiku a informatiku

  Podporování a popularizace rozvoje kybernetiky, informatiky a příbuzných oborů, zvyšování znalostí svých členů a organizování odborného života.

  Česká společnost pro kybernetiku a informatiku - Česká společnost pro kybernetiku a informatiku
  shadowup

  Česká společnost pro kvalitu ve zdravotnictví

  Občanské sdružení se zaměřuje na propagaci kontinuálního zvyšování kvality při poskytování zdravotní péče.

  Česká společnost pro kvalitu ve zdravotnictví - Česká společnost pro kvalitu ve zdravotnictví
  shadowup

  Česká společnost pro mechaniku

  Podpora rozvoje vědního oboru mechaniky podněcováním vědecké a vědeckopopulární práce a šířením nových poznatků do praxe

  Česká společnost pro mechaniku - Česká společnost pro mechaniku
  shadowup

  Svaz Maďarů žijících v českých zemích

  Činnost svazu maďarů.

  Svaz Maďarů žijících v českých zemích - Svaz Maďarů žijících v českých zemích
  shadowup

  Česká společnost ornitologická

  Výzkum, ochrana a propagace volně žijících ptáků a jejich biotopů v České republice.

  Česká společnost ornitologická - Česká společnost ornitologická
  shadowup

  Český svaz orientacniho běhu

  Vyvíjení sportovních činností zaměřených na podporu orientačního běhu.

  Český svaz orientacniho běhu - Český svaz orientacniho běhu
  shadowup

  CSOD Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o.

  Organizace autorizovaná k úřednímu měření v oboru dozimetrických veličin ionizujícího záření a neutronů.

  CSOD Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o. - CSOD Celostátní služba osobní dozimetrie, s.r.o.
  shadowup

  Česká-Středoasijská smíšená obchodní komora

  Obchodní komora zajišťuje podporu obchodních a hospodářských styků, vyhledávání vhodných obchodních partnerů.

  Česká-Středoasijská smíšená obchodní komora - Česká-Středoasijská smíšená obchodní komora
  shadowup

  Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci

  Zajišťení sociálních a ošetřovatelských služeb, rozvozu jídel a pečovatelské služby v domácnostech.

  Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci - Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci
  shadowup

  Český svaz ochránců přírody

  Organizace sdružující zájemce o ochranu přírody a životního prostředí.

  Český svaz ochránců přírody - Český svaz ochránců přírody
  shadowup

  01/71. ZO Českého svazu ochránců přírody Koniklec

  Pořádání ekologických výukových programů a akcí pro veřejnost. Nabídka ubytovacích prostor pro skupiny dětí.

  01/71. ZO Českého svazu ochránců přírody Koniklec - 01/71. ZO Českého svazu ochránců přírody Koniklec
  shadowup

  Česká společnost pro stavební právo

  Zajištění výměny informací, účasti na legislativních pracích, pomoci při výuce stavebního práva na vysokých školách a odbornosti publikační činnosti.

  Česká společnost pro stavební právo - Česká společnost pro stavební právo
  shadowup

  Česká společnost pro právo životního prostředí

  Sdružení právníků i neprávníků spojující zájem o právo životního prostředí.

  Česká společnost pro právo životního prostředí - Česká společnost pro právo životního prostředí
  shadowup

  Česká a Slovenská reenaktorská asociace

  Nepolitické sdružení zabývající se rekonstrukcí bitev Americké občanské války. Pořádání tématických přednášek, kulturních akcí.

  Česká a Slovenská reenaktorská asociace - Česká a Slovenská reenaktorská asociace
  shadowup

  Český svaz rekreačního sportu

  Občanské sdružení se zabývá všemi běžnými sporty a nabízí svým členům prostor pro realizaci svých pohybových nápadů.

  Český svaz rekreačního sportu - Český svaz rekreačního sportu
  shadowup

  Česká rugbyová unie

  Sdružujeme sportovní rugbyové kluby.

  Česká rugbyová unie - Česká rugbyová unie
  shadowup

  Český svaz stavebních inženýrů

  Zajišťujeme shromažďování, analýzu a rozšiřování vědeckého poznání v oblasti stavitelství a propagaci našeho stavebnictví v zahraničí.

  Český svaz stavebních inženýrů - Český svaz stavebních inženýrů
  shadowup

  Česká společnost pro technickou normalizaci

  Sdružuje pracovníky, kteří se zabývají technickou normalizací v rámci pracovní činnosti i pracovníky, kteří s výsledky přicházejí do styku.

  Česká společnost pro technickou normalizaci - Česká společnost pro technickou normalizaci
  shadowup

  Český svaz tělesně postižených sportovců

  Nabízíme odborně vedené pohybové aktivity pro tělesně postižené.

  Český svaz tělesně postižených sportovců - Český svaz tělesně postižených sportovců
  shadowup

  Český svaz tělesné výchovy

  Instituce organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a práva.

  Český svaz tělesné výchovy - Český svaz tělesné výchovy
  shadowup

  České sdružení pro technická zařízení

  Podporování členů, řešení společné problematiky a prosazování společných zájmů v oblasti technických zařízení.

  České sdružení pro technická zařízení - České sdružení pro technická zařízení
  shadowup

  Envi A., o.p.s.

  Podpora vývoje, realizace a ověřování environmentálně vyspělých staveb a udržitelného rozvoje lidských sídel.

  Envi A., o.p.s. - Envi A., o.p.s.
  shadowup

  České sdružení pro výtahovou techniku

  Sdružení osob v oboru výtahů. Dodávky nových výtahů a provádění úprav za účelem odstranění zjištěných provozních rizik.

  České sdružení pro výtahovou techniku - České sdružení pro výtahovou techniku
  shadowup

  ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ

  Organizace a pořádání mezinárodních konferencí a seminářů, vytváření podmínek pro zabezpečení profesních zájmů, kariérního rozvoje a celoživotního vzdělávání inženýrů a techniků, zajištění služeb ekonomického, právního a technického charakteru.

  ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ - ČESKÝ SVAZ VĚDECKOTECHNICKÝCH SPOLEČNOSTÍ
  shadowup

  Český svaz vynálezců a zlepšovatelů

  Účelné zastupování individuálních a skupinových odborných zájmů.

  Český svaz vynálezců a zlepšovatelů - Český svaz vynálezců a zlepšovatelů
  shadowup

  Česká společnost pro výzkum zpracování plechu

  Sdružuje firmy zabývající se výrobou a výzkumem v oblasti zpracování plechu.

  Česká společnost pro výzkum zpracování plechu - Česká společnost pro výzkum zpracování plechu
  shadowup

  Česká asociace pečovatelské služby

  Sdružuje organizace poskytující terénní sociálně-zdravotní služby.

  Česká asociace pečovatelské služby - Česká asociace pečovatelské služby
  shadowup

  České sdružení pro značkové výrobky

  Ochrana a podpora společných zájmů výrobců značkových výrobků v oblastech výroby, uvedení na trh, distribuci a prodej značkových výrobků.

  České sdružení pro značkové výrobky - České sdružení pro značkové výrobky
  shadowup

  Český tenisový svaz

  Provozujeme sportovní klub zaměřený na tenis.

  Český tenisový svaz - Český tenisový svaz
  shadowup

  Knihovna Historického ústavu AV ČR

  Provoz odborné knihovny s literaturou k českým i slovenským dějinám.

  Knihovna Historického ústavu AV ČR - Knihovna Historického ústavu AV ČR
  shadowup

  Český svaz curlingu

  Sdružování klubů, školení trenérů a pořádání soutěží.

  Český svaz curlingu - Český svaz curlingu
  shadowup

  Český úřad zeměměřický a katastrální

  Poskytování služeb ústředního orgánu státní správy geodézie a kartografie a katastru nemovitostí České republiky.

  Český úřad zeměměřický a katastrální - Český úřad zeměměřický a katastrální
  shadowup

  Český volejbalový svaz

  Sdružování volejbalistů, školení trenérů a pořádání soutěží.

  Český volejbalový svaz - Český volejbalový svaz
  shadowup

  Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského - Bohemia

  Mezinárodní ekumenický charitativní rytířský Řád se statusem mezinárodní nevládní organizace. Péče o nemocné, opuštěné, pronásledované a vězněné.

  Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského - Bohemia - Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského - Bohemia
  shadowup
  Studentské ubytování Praha

  Ubytujte se na moderní koleji v Praze v areálu kolejí Jižní město.  blueup

  Nejbližší program

  Moment, připravuji tv program...
  bluedown
  prazske.cz (c) - město Praha - prazske@webring.cz
  Jiří Musel - Pavel Köhler - 106 PRODUCTION, spol. s r.o. - 101 St. Screaming Eagles - Club - Daniel Munzar - AMCICO AIG Life - Luboš Kaňka - JSK - Optik Skala

  Doporučujeme: Pražské služby, Pohádky