zahlavi
autopůjčovna Praha
reklama

Hledáte

  bluedown
  Jak se vám žije v Praze?

  radší bych na venkov (72%)
  hrozně (7%)
  nic moc (8%)
  výborně (6%)
  dobře (10%)
  Hlasovalo: 12780

  město Praha na pražské.cz
  aktuální dění v Praze a pražské firmy
  shadowup

  Instituce a úřady

  Přidat zdarma novou firmu

  shadowup

  6. pionýrská skupina

  Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

  6. pionýrská skupina - 6. pionýrská skupina
  shadowup

  Odborový svaz ECHO

  Prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů členů svazu.

  Odborový svaz ECHO - Odborový svaz ECHO
  shadowup

  Cikne Čhave

  Organizace rozvíjející své aktivity pro děti, mládež a dospělé romy. Důraz je kladen na vzdělávání a preventivní aktivity směrem k romské komunitě.

  Cikne Čhave - Cikne Čhave
  shadowup

  Animal Globe - Respect For Nature

  Organizace zabývající se tvorbou a realizací projektů, jejichž cílem je vzdělávání a informovanost široké veřejnosti v oblasti ochrany přírody.

  Animal Globe - Respect For Nature - Animal Globe - Respect For Nature
  shadowup

  Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha - Hradčany

  Správa areálu kostela pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

  Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha - Hradčany - Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Jana Nepomuckého Praha - Hradčany
  shadowup
  shadowup

  Ministerstvo obrany - Hlavní velitelství Vojenské policie

  Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

  Ministerstvo obrany - Hlavní velitelství Vojenské policie - Ministerstvo obrany - Hlavní velitelství Vojenské policie
  shadowup

  Vladimír Vojíř Nautilus, agentura pro poznání země

  Provádíme vyhledávání podzemních prostor všeho druhu.

  Vladimír Vojíř Nautilus, agentura pro poznání země - Vladimír Vojíř Nautilus, agentura pro poznání země
  shadowup

  Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lux Praha

  Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

  Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lux Praha - Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lux Praha
  shadowup

  Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha Praha - Dejvice

  Správa areálu kostela, pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

  Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha Praha - Dejvice - Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Vojtěcha Praha - Dejvice
  shadowup

  Unie chovatelů hospodářských zvířat

  Sdužuje a podporuje chovatele hospodářských zvířat.

  Unie chovatelů hospodářských zvířat - Unie chovatelů hospodářských zvířat
  shadowup

  Český národní komitét IMEKO

  Sdružuje zájemce o měření a měřicí techniku.

  Český národní komitét IMEKO - Český národní komitét IMEKO
  shadowup

  Knihovna Slovanského ústavu AV ČR

  Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

  Knihovna Slovanského ústavu AV ČR - Knihovna Slovanského ústavu AV ČR
  shadowup

  Volonté Czech, o.p.s.

  Organizování rozvojové a humanitární pomoci, příprava a zapojení dobrovolníků do mezinárodních misí.

  Volonté Czech, o.p.s. - Volonté Czech, o.p.s.
  shadowup

  Dětský domov Charlotty Masarykové

  Provoz dětského domova pro děti od 1 roka do 3 let, ojediněle do 6 let, s kapacitou 40 dětí.

  Dětský domov Charlotty Masarykové - Dětský domov Charlotty Masarykové
  shadowup

  Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o.

  Tříleté prezenční či čtyřleté dálkové studium - Management tělesné výchovy a sportu, zakončené absolutoriem a titulem DiS. Široká možnost uplatnění ve vedení firem, ve všech oblastech organizované TV a sportu i v rámci soukromého podnikání.

  Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o. - Vyšší odborná škola ČSTV, s.r.o.
  shadowup

  Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.

  Škola je zařazená v rejstříku škol MŠMT ČR jako tříleté pomaturitní denní studium v oborech Dramatické umění a moderování a Loutkářské umění. Stálá školní scéna uvádí absolventské inscenace a pohádky pro děti.

  Vyšší odborná škola herecká, s.r.o. - Vyšší odborná škola herecká, s.r.o.
  shadowupshadowup

  Vyšší odborná škola publicistiky Praha

  Státní vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletého oboru publicistika.

  Vyšší odborná škola publicistiky Praha - Vyšší odborná škola publicistiky Praha
  shadowup

  Grafické dílny

  Zabezpečení výuky základních grafických technologií, poskytování tvůrčího prostoru s materiálových vybavením, výstavba Archivu grafických technologií.

  Grafické dílny - Grafické dílny
  shadowup

  Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR

  Provoz knihovny s odbornou literaturou.

  Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR - Knihovna Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR
  shadowup

  Slovinsko - Velvyslanectví Slovinské republiky

  Zastupování zájmů slovinských občanů.

  Slovinsko - Velvyslanectví Slovinské republiky - Slovinsko - Velvyslanectví Slovinské republiky
  shadowup

  Mezinárodní vysokoškolské středisko pro letecké sporty

  Provozujeme vědecko-technický park zaměřený na podporu rozvoje letectví a studentů se zájmem o letectví a létání.

  Mezinárodní vysokoškolské středisko pro letecké sporty - Mezinárodní vysokoškolské středisko pro letecké sporty
  shadowup

  Spolek československých právníků Všehrd

  Sdružení studentů právnických fakult a osobností obce právnické, jehož cílem je podporovat vzdělání členů a rozvíjet jejich styky domácí i zahraniční.

  Spolek československých právníků Všehrd - Spolek československých právníků Všehrd
  shadowup

  Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

  VŠMIE nabízí bakalářské (Bc.) studium v oborech Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika. Obory jsou zaměřené na informatiku a ekonomiku. Studium v obou oborech probíhá jak formou prezenčního studia, tak i formou dálkového studia.

  Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. - Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.
  shadowup

  Česká hasičská jednota

  Jsme dobrovolným občanským sdružením, působícím na úseku požární ochrany.

  Česká hasičská jednota - Česká hasičská jednota
  shadowup

  Máme otevřeno?

  Sdružení podporuje lidi s mentálním a kombinovaným postižením v procesu resocializace a integrace do společnosti.

  Máme otevřeno? - Máme otevřeno?
  shadowup

  Knihovna Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha

  Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

  Knihovna Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha - Knihovna Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského, Praha
  shadowup

  Výzkumný ústav bezpečnosti práce

  Zkoumání, ověřování a aplikace metod prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví lidí, životní prostředí nebo majetek.

  Výzkumný ústav bezpečnosti práce - Výzkumný ústav bezpečnosti práce
  shadowup

  Vulcan Riders - Czech republic

  Provoz motorkářského klubu.

  Vulcan Riders - Czech republic - Vulcan Riders - Czech republic
  shadowup

  Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

  Testování vápenců a dolomitů pro odsiřování a zemědělské účely. Poskytování poradenství. Materiálové a energetické využití druhotných surovin a paliv.

  Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. - Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.
  shadowup

  VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ, V.V.I.

  Provádění výzkumu v oblasti chemie, biochemie a technologie potravin.

  VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ, V.V.I. - VÝZKUMNÝ ÚSTAV POTRAVINÁŘSKÝ, V.V.I.
  shadowup

  Výzkumný ústav pedagogický v Praze

  Tvorba didaktických a metodických materiálů, vytváření návrhů vzdělávacích programů a koncepcí rozvoje všeobecně vzdělávacího školství.

  Výzkumný ústav pedagogický v Praze - Výzkumný ústav pedagogický v Praze
  shadowup

  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

  Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.

  Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
  shadowup

  Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha

  Úřad organizuje a vypořádává veřejné zakázky v oblasti provádění staveb a rekonstrukcí.

  Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - Ministerstvo obrany - Vojenská ubytovací a stavební správa Praha
  shadowup

  Výzkumný ústav zemědělské techniky

  Výzkum a vývoj v oborech zemědělská technika, technologie, energetika a výstavba.

  Výzkumný ústav zemědělské techniky - Výzkumný ústav zemědělské techniky
  shadowup

  Knihovna Výzkumného ústavu živočišné výroby

  Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

  Knihovna Výzkumného ústavu živočišné výroby - Knihovna Výzkumného ústavu živočišné výroby
  shadowup

  Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění

  Zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace dějin českého výtvarného umění po roce 1945.

  Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění - Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění
  shadowup

  Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.

  Certifikace a zkoušení stavebních výrobků dřevozpracujícího průmyslu. Certifikace stavebních výrobků označovaných CE. Měření průvzdušnosti staveb.

  Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p.
  shadowup

  VW Brouk klub Praha

  Pořádání automobilových akcí.

  VW Brouk klub Praha - VW Brouk klub Praha
  shadowup

  Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 777- 779, Brechtova ul., Praha 4

  Správa a údržba bytového domu.

  Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 777- 779, Brechtova ul., Praha 4 - Společenství vlastníků jednotek v budově čp. 777- 779, Brechtova ul., Praha 4
  shadowup

  Cantus Amici

  Sdružování zájemců o amatérské nevýdělečné provozování hudby.

  Cantus Amici - Cantus Amici
  shadowup

  Společenství vlastníků Chvatěrubská 350-356, Praha 8

  Společenství vlastníků jednotek. Správa, provoz, údržba a opravy společných částí domu.

  Společenství vlastníků Chvatěrubská 350-356, Praha 8 - Společenství vlastníků Chvatěrubská 350-356, Praha 8
  shadowup

  Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek

  Společenství vlastníků bytů.

  Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek - Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek
  shadowup

  Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 1436

  Správa nemovitosti a hájení společného zájmu nájemníků.

  Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 1436 - Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 1436
  shadowup

  Společenství pro dům č.p. 3261, Praha 10, Záběhlice

  Provozování společenství vlastníků jednotek.

  Společenství pro dům č.p. 3261, Praha 10, Záběhlice - Společenství pro dům č.p. 3261, Praha 10, Záběhlice
  shadowup

  Fakulta mezinárodních vztahů

  Fakulta rozvíjí studium a vědecko-výzkumnou činnost v oborech mezinárodní obchod, mezinárodní politika a obchodní a mezinárodní právo směrované především na ekonomickou oblast.

  Fakulta mezinárodních vztahů - Fakulta mezinárodních vztahů
  shadowup

  Centrum pro občanskou společnost

  Sdružení pro rozvoj a prohlubování občanské společnosti a zvyšování úrovně informovanosti občanů o aktuálních otázkách a problémech.

  Centrum pro občanskou společnost - Centrum pro občanskou společnost
  shadowup

  Sdružení výtvarníků Výtoň

  Sdružování výtvarných umělců a pořádání výstav či zájezdů.

  Sdružení výtvarníků Výtoň - Sdružení výtvarníků Výtoň
  shadowup

  Společnost pro výživu

  Dobrovolné sdružování a spolupráce odborníků i profesionálů ze všech oborů lidské výživy.

  Společnost pro výživu - Společnost pro výživu
  shadowup

  MŠ Praha 4, V zápolí

  Mateřská škola pro 140 dětí s jídelnou.

  MŠ Praha 4, V zápolí - MŠ Praha 4, V zápolí
  shadowup
  Studentské ubytování Praha

  Ubytujte se na moderní koleji v Praze v areálu kolejí Jižní město.  blueup

  Nejbližší program

  Moment, připravuji tv program...
  bluedown
  prazske.cz (c) - město Praha - prazske@webring.cz
  Jiří Musel - Pavel Köhler - 106 PRODUCTION, spol. s r.o. - 101 St. Screaming Eagles - Club - Daniel Munzar - AMCICO AIG Life - Luboš Kaňka - JSK - Optik Skala

  Doporučujeme: Pražské služby, Pohádky