zahlavi
autopůjčovna Praha
reklama

Hledáte

  bluedown
  Jak se vám žije v Praze?

  radší bych na venkov (72%)
  hrozně (7%)
  nic moc (8%)
  výborně (6%)
  dobře (10%)
  Hlasovalo: 12785

  město Praha na pražské.cz
  aktuální dění v Praze a pražské firmy
  shadowup

  Instituce a úřady

  Přidat zdarma novou firmu

  shadowup

  Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR

  Nabídka služeb knihovny a studovny s odbornou literaturou.

  Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR - Knihovna Ústavu pro českou literaturu AV ČR
  shadowup

  Místní knihovna Čakovice

  Nabídka knihovnických služeb.

  Místní knihovna Čakovice - Místní knihovna Čakovice
  shadowup

  Fakultní knihovna DAMU

  Fond knihovny se sestává z knih, skript, diplomových prací a odborných periodik. Možnost shlédnutí studijních videokazet a práce na počítačích.

  Fakultní knihovna DAMU - Fakultní knihovna DAMU
  shadowup

  Fakultní knihovna FAMU

  Fond knihovny sestává z knih zaměřených především na umělecké obory, skript, uchovávaných odborných periodik a speciálních typů dokumentů.

  Fakultní knihovna FAMU - Fakultní knihovna FAMU
  shadowup

  Fakultní knihovna HAMU

  Knihovna shromažďuje knihy, dokumenty a periodika hudebního zaměření. K dispozici je studovna, přehrávače, dvě audovizuální studia a počítačový park.

  Fakultní knihovna HAMU - Fakultní knihovna HAMU
  shadowup
  shadowup

  Místní knihovna Kbely

  Poskytování knihovnických služeb.

  Místní knihovna Kbely - Místní knihovna Kbely
  shadowup

  Místní knihovna Koloděje

  Nabídka služeb knihovny.

  Místní knihovna Koloděje - Místní knihovna Koloděje
  shadowup

  Knihovna Základní školy Hanspaulka

  Nabídka knihovnických služeb.

  Knihovna Základní školy Hanspaulka - Knihovna Základní školy Hanspaulka
  shadowup

  Knihovna Archeologického ústavu AV ČR

  Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

  Knihovna Archeologického ústavu AV ČR - Knihovna Archeologického ústavu AV ČR
  shadowup

  Knihovna Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

  Nabídka knihovnických služeb.

  Knihovna Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty - Knihovna Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty
  shadowup

  Knihovna České advokátní komory

  Poskytování knihovnických služeb.

  Knihovna České advokátní komory - Knihovna České advokátní komory
  shadowup

  Knihovna Hospicového občanského sdružení Cesta domů

  Provozování knihovny s odbornou literaturou.

  Knihovna Hospicového občanského sdružení Cesta domů - Knihovna Hospicového občanského sdružení Cesta domů
  shadowup

  Knihovna Ústavu informatiky AV ČR

  Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu, vědecké časopisy a výzkumné zprávy.

  Knihovna Ústavu informatiky AV ČR - Knihovna Ústavu informatiky AV ČR
  shadowup

  Místní knihovna Dolní Chabry

  Poskytování knihovnických služeb.

  Místní knihovna Dolní Chabry - Místní knihovna Dolní Chabry
  shadowup

  Místní knihovna Dolní Počernice

  Nabídka služeb městské knihovny.

  Místní knihovna Dolní Počernice - Místní knihovna Dolní Počernice
  shadowup

  Lékařská knihovna Fakultní nemocnice s poliklinikou Na Bulovce

  Provoz knihovny se zaměřením na lékařskou literaturu.

  Lékařská knihovna Fakultní nemocnice s poliklinikou Na Bulovce - Lékařská knihovna Fakultní nemocnice s poliklinikou Na Bulovce
  shadowup

  Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT

  Fakultní knihovna s čítárnou zaměřená na publikace z fakulty stavební a architektury.

  Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT - Ústřední knihovna Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT
  shadowup

  Knihovna Fyzikálního ústavu AV ČR Na Slovance

  Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

  Knihovna Fyzikálního ústavu AV ČR Na Slovance - Knihovna Fyzikálního ústavu AV ČR Na Slovance
  shadowup

  Knihovna České geologické služby

  Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

  Knihovna České geologické služby - Knihovna České geologické služby
  shadowup

  Knihovna Husitské teologické fakulty

  Zajišťování knihovnicko-informačních služeb pro studenty fakulty.

  Knihovna Husitské teologické fakulty - Knihovna Husitské teologické fakulty
  shadowup

  Místní knihovna Chodov

  Nabídka služeb knihovny.

  Místní knihovna Chodov - Místní knihovna Chodov
  shadowup

  Knihovna Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR

  Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

  Knihovna Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR - Knihovna Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR
  shadowup

  Knihovna Ústavu termomechaniky AV ČR

  Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou. K dispozici je mezinárodní meziknihovní výpůjční služba.

  Knihovna Ústavu termomechaniky AV ČR - Knihovna Ústavu termomechaniky AV ČR
  shadowup

  Knihovna Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy JABOK Praha

  Půjčování knih, časopisů, videokazet a elektronických publikací zaměřených na sociální práci, pedagogiku, psychologii, filosofii a teologii.

  Knihovna Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy JABOK Praha - Knihovna Vyšší sociálně pedagogické a teologické školy JABOK Praha
  shadowup

  Knihovna Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR

  Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

  Knihovna Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR - Knihovna Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR
  shadowup

  Knihovna Digitálních dokumentů

  Provoz knihovny s nabídkou digitálních dokumentů pro potřeby zrakově postižených.

  Knihovna Digitálních dokumentů - Knihovna Digitálních dokumentů
  shadowup

  Místní knihovna Kolovraty

  Poskytování knihovnických služeb.

  Místní knihovna Kolovraty - Místní knihovna Kolovraty
  shadowup

  Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty

  Nabídka služeb katolické knihovny. Knihovna je přístupná široké veřejnosti.

  Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty - Centrální katolická knihovna Katolické teologické fakulty
  shadowup

  Místní knihovna Letňany

  Nabídka výpůjčních služeb. Pořádání autorských čtení a exkurzí a soutěží pro děti. Možnost využití počítačů s připojením k internetu.

  Místní knihovna Letňany - Místní knihovna Letňany
  shadowup

  Místní knihovna Satalice

  Nabídka služeb knihovny.

  Místní knihovna Satalice - Místní knihovna Satalice
  shadowup

  Místní knihovna Zličín

  Nabídka knihovnických a informačních služeb, půjčování knih i časopisů, možnost využití počítačů s připojením k internetu.

  Místní knihovna Zličín - Místní knihovna Zličín
  shadowup

  Knihovna multikulturního centra Praha

  Knihovna shromažďuje soudobou světovou a českou literaturu týkající se multikulturního vzdělávání.

  Knihovna multikulturního centra Praha - Knihovna multikulturního centra Praha
  shadowup

  Knihovna Národního archivu

  Nabídka činnosti knihovnické a informační, bibliograficko-dokumentační, uchovávání historických fondů a sbírek. K dispozici veřejný internet.

  Knihovna Národního archivu - Knihovna Národního archivu
  shadowup

  Ústřední knihovna Pedagogické fakulty

  Knihovna zajišťuje pro fakultu základní informační a knihovnické služby.

  Ústřední knihovna Pedagogické fakulty - Ústřední knihovna Pedagogické fakulty
  shadowup

  Místní knihovna Běchovice

  Provoz knihovny.

  Místní knihovna Běchovice - Místní knihovna Běchovice
  shadowup

  Místní knihovna Vinoř

  Poskytování služebnických služeb.

  Místní knihovna Vinoř - Místní knihovna Vinoř
  shadowup

  Knihovna Psychologického ústavu AV ČR

  Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

  Knihovna Psychologického ústavu AV ČR - Knihovna Psychologického ústavu AV ČR
  shadowup

  Místní knihovna Petrovice

  Nabídka knihovnických služeb.

  Místní knihovna Petrovice - Místní knihovna Petrovice
  shadowup

  Knihovna a středisko vědeckých informací Právnické fakulty

  Poskytování knihovnicko-informačních služeb učitelům, studentům a veřejnosti. Přístup k internetu i dalším elektronickým informačním zdrojům.

  Knihovna a středisko vědeckých informací Právnické fakulty - Knihovna a středisko vědeckých informací Právnické fakulty
  shadowup

  Místní knihovna Řepy

  Nabídka knihovnických služeb.

  Místní knihovna Řepy - Místní knihovna Řepy
  shadowup

  Knihovna Sociologického ústavu AV ČR

  Provoz knihovny se zaměřením na odbornou literaturu.

  Knihovna Sociologického ústavu AV ČR - Knihovna Sociologického ústavu AV ČR
  shadowup

  Knihovna Státního zdravotního ústavu

  Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

  Knihovna Státního zdravotního ústavu - Knihovna Státního zdravotního ústavu
  shadowup

  Knihovna Ústavu experimentální botaniky AV ČR

  Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

  Knihovna Ústavu experimentální botaniky AV ČR - Knihovna Ústavu experimentální botaniky AV ČR
  shadowup

  Knihovna Umělecko průmyslového muzea v Praze

  Nabízíme knihy z oblasti výtvarného umění a příbuzných oborů.

  Knihovna Umělecko průmyslového muzea v Praze - Knihovna Umělecko průmyslového muzea v Praze
  shadowup

  Knihovna Ústavu pro péči o matku a dítě

  Nabídka služeb knihovny s lékařskou literaturou.

  Knihovna Ústavu pro péči o matku a dítě - Knihovna Ústavu pro péči o matku a dítě
  shadowup

  Knihovna Vojenského historického ústavu Praha

  Knihovna soustřeďuje více než 250 000 svazků knih a časopisů, starých tisků a map odborně vojenského charakteru.

  Knihovna Vojenského historického ústavu Praha - Knihovna Vojenského historického ústavu Praha
  shadowup

  Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze

  Cílem centra je informační zabezpečení studia a vědecké a výzkumné práce na univerzitě.

  Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze - Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze
  shadowup

  Ústřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

  Nabídka knihovnických služeb se zaměřením na odbornou literaturu.

  Ústřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze - Ústřední knihovna Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
  shadowup

  Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové

  Školní knihovna shromažďující publikace z oblasti umění.

  Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové - Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové
  shadowup

  Knihovna Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

  Poskytování knihovnických služeb.

  Knihovna Výzkumného ústavu bezpečnosti práce - Knihovna Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
  shadowup
  Studentské ubytování Praha

  Ubytujte se na moderní koleji v Praze v areálu kolejí Jižní město.  blueup

  Nejbližší program

  Moment, připravuji tv program...
  bluedown
  prazske.cz (c) - město Praha - prazske@webring.cz
  Jiří Musel - Pavel Köhler - 106 PRODUCTION, spol. s r.o. - 101 St. Screaming Eagles - Club - Daniel Munzar - AMCICO AIG Life - Luboš Kaňka - JSK - Optik Skala

  Doporučujeme: Pražské služby, Pohádky