zahlavi
autopůjčovna Praha
reklama

Hledáte

  bluedown
  Jak se vám žije v Praze?

  radší bych na venkov (72%)
  hrozně (8%)
  nic moc (8%)
  výborně (6%)
  dobře (10%)
  Hlasovalo: 12874

  město Praha na pražské.cz
  aktuální dění v Praze a pražské firmy
  shadowup

  Instituce a úřady

  Přidat zdarma novou firmu

  shadowup

  České sdružení pro marketing o.s.

  Sdružování marketingových pracovníků a zájemců o marketing formou kolektivního i individuálního členství.

  České sdružení pro marketing o.s. - České sdružení pro marketing o.s.
  shadowup

  Česká společnost pro rozvoj bydlení

  Zpracování podnětů a stanovisek pro všechny stupně státní správy a samosprávy v oblasti bydlení.

  Česká společnost pro rozvoj bydlení - Česká společnost pro rozvoj bydlení
  shadowup

  Československé sdružení uživatelů programovacího jazyka Ruby, o.s.

  Firma sdružuje osoby a organizace zajímající se o vývoj v programovacím jazyce Ruby.

  Československé sdružení uživatelů programovacího jazyka Ruby, o.s. - Československé sdružení uživatelů programovacího jazyka Ruby, o.s.
  shadowup

  Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI

  Zabýváme se problematikou bezpečnosti práce ve stavebnictví, pořádáme profesní kurzy, semináře a přezkoušení odborníků.

  Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI - Česká společnost stavebních koordinátorů ČSSI
  shadowup

  Český svaz žen

  Provoz nevládní ženské organizace působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

  Český svaz žen - Český svaz žen
  shadowup
  shadowup

  Česká unie židovské mládeže

  Provoz neziskové organizace sjednocující židovskou mládež. Rozvíjení a udržování židovské kultury a tradic.

  Česká unie židovské mládeže - Česká unie židovské mládeže
  shadowup

  Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva

  Provádění ověřování a odborné činnosti v oborech střelné zbraně, střelivo, pyrotechnické výrobky a výbušniny.

  Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva - Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva
  shadowup

  Centrum volného času Praha 9

  Nabídka volnočasových aktivit pro celou rodinu. Provoz sportoviště.

  Centrum volného času Praha 9 - Centrum volného času Praha 9
  shadowup

  Lokální centrum IAESTE při ČVUT Praha

  Posláním organizace je zvyšování úrovně odborných a jazykových znalostí studentů a absolventů.

  Lokální centrum IAESTE při ČVUT Praha - Lokální centrum IAESTE při ČVUT Praha
  shadowup

  Cyklistika a energie budoucnosti

  Hlavním cílem sdružení je propagace městské cyklistiky, cykloturistiky, rekreační cyklistiky a konceptu Greenways a obnovitelných zdrojů energie.

  Cyklistika a energie budoucnosti - Cyklistika a energie budoucnosti
  shadowup

  Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.

  Centrum průtokové cytometrie FACS nabízí experimenty ze sféry akademické i mimoakademické v oblastech monoklonální protilátky a buněčného sortingu.

  Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i. - Mikrobiologický ústav AV ČR v.v.i.
  shadowup

  České aerosolové sdružení

  Sdružení poskytuje právnickým a fyzickým osobám poradenství v oboru výroby a distribuce aerosolových a sprejových výrobků.

  České aerosolové sdružení - České aerosolové sdružení
  shadowup

  Česko-jihoafrická obchodní komora

  Obchodní komora poskytuje informace o možných obchodních partnerech v obou zemích a o základních podmínkách vzájemných obchodních styků.

  Česko-jihoafrická obchodní komora - Česko-jihoafrická obchodní komora
  shadowup

  Česká rozvojová agentura

  Podpora realizace zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

  Česká rozvojová agentura - Česká rozvojová agentura
  shadowup

  Česká asociace pro podnikatelskou úspešnost o.s.

  Zajišťování podpory v podnikání, prosazování zájmů místních firem, jejich reprezentace a využívání podpor.

  Česká asociace pro podnikatelskou úspešnost o.s. - Česká asociace pro podnikatelskou úspešnost o.s.
  shadowup

  Česká centra

  Prostřednictvím sítě českých center vytvářet dobré jméno a pozitivní obraz ČR v zahraničí spolu s aktivním prosazováním zájmů ČR a uskutečňováním veřejné diplomacie.

  Česká centra - Česká centra
  shadowup

  Český lukostřelecký svaz

  Asociace zaštiťující lukostřelbu a lukostřelecké kluby v České republice.

  Český lukostřelecký svaz - Český lukostřelecký svaz
  shadowup

  Czech Business Club, a.s.

  Provoz společenského klubu.

  Czech Business Club, a.s. - Czech Business Club, a.s.
  shadowup

  SOVA ČR - Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí České republiky

  Jsme profesní společenstvo českého veletržního průmyslu s celorepublikovou působnosti, sdružující veletržní areály a firmy, které výstavní akce pořádají doma i v zahraničí a další subjekty, které se na nich podílejí specifickými službami.

  SOVA ČR - Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí České republiky - SOVA ČR - Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí České republiky
  shadowup

  Česká hostelová asociace

  Jsme nezisková organizace, která se snaží propagovat turismus v ČR a to jak zprostředkováváním pobytů zahraničních klientů, tak i organizováním pobytů českých občanů v zahraničí. Naší snahou je propagace všech regionů celé republiky.

  Česká hostelová asociace - Česká hostelová asociace
  shadowup

  Český svaz karate

  Provoz sportovního svazu zaměřeného na karate.

  Český svaz karate - Český svaz karate
  shadowup

  Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků

  Hájení a reprezentuje zájmy svých členů vůči státním institucím, zdravotnické i laické veřejnosti.

  Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků - Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků
  shadowup

  Česká kosmická kancelář, o.p.s.

  Provozujeme informační a poradenské centrum v oblasti kosmických aktivit, rozvoj vědeckého výzkumu kosmu. Pořádáme kurzy a konference v dané oblasti.

  Česká kosmická kancelář, o.p.s. - Česká kosmická kancelář, o.p.s.
  shadowup

  Klub motoristických novinářů

  Nabídka členství všem aktivně tvořícím autorům, kteří se zabývají motoristickou tématikou.

  Klub motoristických novinářů - Klub motoristických novinářů
  shadowup

  Czech Tennis Agency, s.r.o.

  Zajištění podpory a rozvoje tenisu. Pořádání sportovně - společenských akcí a turnajů.

  Czech Tennis Agency, s.r.o. - Czech Tennis Agency, s.r.o.
  shadowup

  MŠ - VŠ Beruška, s.r.o.

  Mateřská škola nabízí ojedinělý program s individuálním přístupem a rodinnou atmosférou. Školka úzce spolupracuje s uměleckou, taneční a sportovní školou.Ucelený vzdělávací plán zahrnuje rozvoj osobnosti, poznání, myšlení, muzické a sportovní vyžití.

  MŠ - VŠ Beruška, s.r.o. - MŠ - VŠ Beruška, s.r.o.
  shadowup

  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DAGDA

  Organizujeme výchovně terapeutické pobyty pro handicapované a jejich rodinné příslušníky.

  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DAGDA - OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DAGDA
  shadowup

  Divadelní fakulta

  Fakulta zajišťuje výuku ve všech oborech divadelní tvorby a to jak v oblasti činoherního divadla tak v oblasti divadla alternativního a loutkového.

  Divadelní fakulta - Divadelní fakulta
  shadowup

  Klub chovatelů Dandie Dinmont teriérů

  Sdružujeme chovatele Dandie Dinmont teriérů.

  Klub chovatelů Dandie Dinmont teriérů - Klub chovatelů Dandie Dinmont teriérů
  shadowup

  Darwiniana

  Provoz sdružení pěstitelů masožravých rostlin. Vydávání časopisu o masožravých rostlinách.

  Darwiniana - Darwiniana
  shadowup

  Dům dětí a mládeže Praha 2

  Provoz kroužků, pořádání soutěží, táborů a zájezdů pro děti.

  Dům dětí a mládeže Praha 2 - Dům dětí a mládeže Praha 2
  shadowup

  Dům dětí a mládeže

  Školské zařízení pro volný čas dětí, mládeže i dospělých. Pořádání zájmových kroužků, táborů a soutěží.

  Dům dětí a mládeže - Dům dětí a mládeže
  shadowup

  Dům dětí a mládeže

  Středisko zájmové činnosti a volnočasových aktivit pro děti, mládež i dospělé.

  Dům dětí a mládeže - Dům dětí a mládeže
  shadowup

  Dům dětí a mládeže Praha 9

  Nabídka zájmových kroužků, akcí, táborů a soutěží pro předškolní a školní děti, mládež i dospělé.

  Dům dětí a mládeže Praha 9 - Dům dětí a mládeže Praha 9
  shadowup

  Dětské domovy v pohybu

  Snažíme se o zavádění moderních forem sportovních disciplín do dětských domovů.

  Dětské domovy v pohybu - Dětské domovy v pohybu
  shadowup

  Asociace debatních klubů, o.s.

  Cílem sdružení je napomáhat rozvoji duchovních hodnot, humanitních cílů, vzdělání a kultury.

  Asociace debatních klubů, o.s. - Asociace debatních klubů, o.s.
  shadowup

  Společenství vlastníků Dejvice 1606

  Zajišťování správy domu.

  Společenství vlastníků Dejvice 1606 - Společenství vlastníků Dejvice 1606
  shadowup

  DEKRA Automobil, a.s.

  Nabízíme technické prohlídky a měření emisí, individuální dovozy vč. dovozů USA, přestavby vozidel. Poskytujeme znalecké posudky, kalibraci měřidel, ověřování tachografů, zkoušky a homologace, školení a expertízy STK, SME, ADR, TEMPO 100.

  DEKRA Automobil, a.s. - DEKRA Automobil, a.s.
  shadowup

  Dělnická strana

  Hnutí, jehož cílem je hájit zájmy občanů, prosazovat principy tržního hospodářství a podporovat drobné české podnikatele a živnostníky.

  Dělnická strana - Dělnická strana
  shadowup

  Dětská opera Praha

  Soubor dětských a mladých sólistů studujících zpěv.

  Dětská opera Praha - Dětská opera Praha
  shadowup

  Soukromá vyšší zdravotnická škola pro dentální hygienistky, s.r.o.

  Studijní obor diplomovaná dentální hygienistka připravuje vyšší zdravotnické pracovníky pro výkon specializovaných činností ve zdravotnických zařízení, která poskytují stomatologickou péči.

  Soukromá vyšší zdravotnická škola pro dentální hygienistky, s.r.o. - Soukromá vyšší zdravotnická škola pro dentální hygienistky, s.r.o.
  shadowup

  Svaz diabetiků České republiky

  Organizace sdružuje spoluobčany s diabetes.

  Svaz diabetiků České republiky - Svaz diabetiků České republiky
  shadowup

  Nadační fond Diamant dětem

  Zajišťování pomoci domovům pro matky s dětmi v tísni.

  Nadační fond Diamant dětem - Nadační fond Diamant dětem
  shadowup

  Sdružení AZER - ČECH

  Přispíváme ke sbližování kultury a tradic mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou.

  Sdružení AZER - ČECH - Sdružení AZER - ČECH
  shadowup

  Soukromá základní škola sRVJ - DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o.

  Naše škola vyučuje podle alternativního vzdělávacího programu Národní škola, který byl speciálně upraven pro potřeby nadstandardního vyučování cizích jazyků. Školní rok ukončujeme týdenním leteckým pobytem v Anglii. Možnost zájmových kroužků.

  Soukromá základní škola sRVJ - DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o. - Soukromá základní škola sRVJ - DINO ELEMENTARY SCHOOL, s.r.o.
  shadowup

  Dino-Preschool, s.r.o.

  Provoz anglické školky pro děti od 3,5 do 6 let.

  Dino-Preschool, s.r.o. - Dino-Preschool, s.r.o.
  shadowup

  Domov mládeže a školní jídelna, Lovosická

  Poskytuje ubytování studentkám středních a vyšších odborných škol v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

  Domov mládeže a školní jídelna, Lovosická - Domov mládeže a školní jídelna, Lovosická
  shadowup

  Dobrý skutek

  Zprostředkování finančních darů na vybraný charitativní účel výměnou za předmět od slavné osobnosti ze sportu, kultury i politiky.

  Dobrý skutek - Dobrý skutek
  shadowup

  ZŠ a MŠ Praha 8, Dolákova

  Základní škola pro 650 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

  ZŠ a MŠ Praha 8, Dolákova - ZŠ a MŠ Praha 8, Dolákova
  shadowup

  DOM

  Občanské sdružení realizující čtyři základní projekty na pomoc dětem a dospívajícím.

  DOM - DOM
  shadowup  blueup

  Nejbližší program

  Moment, připravuji tv program...
  bluedown
  prazske.cz (c) - město Praha - prazske@webring.cz
  Jiří Musel - Pavel Köhler - 106 PRODUCTION, spol. s r.o. - 101 St. Screaming Eagles - Club - Daniel Munzar - AMCICO AIG Life - Luboš Kaňka - JSK - Optik Skala

  Doporučujeme: Pražské služby, Pohádky