zahlavi
autopůjčovna Praha
reklama

Hledáte

  bluedown
  Jak se vám žije v Praze?

  radší bych na venkov (72%)
  hrozně (7%)
  nic moc (8%)
  výborně (6%)
  dobře (10%)
  Hlasovalo: 12786

  město Praha na pražské.cz
  aktuální dění v Praze a pražské firmy
  shadowup

  Instituce a úřady

  Přidat zdarma novou firmu

  shadowup

  Společnost Astropis

  Provoz astroklubu, vydávání časopisu.

  Společnost Astropis - Společnost Astropis
  shadowup

  Rada pro aterosklerózu

  Sdružujeme především lékaře a vědecké pracovníky pracující v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy.

  Rada pro aterosklerózu - Rada pro aterosklerózu
  shadowup

  Atletika vozíčkářů

  Sdružení podporuje tělesně postižené atlety.

  Atletika vozíčkářů - Atletika vozíčkářů
  shadowup

  A TOM - Nadace mírového odkazu vojáka Švejka - naše věc, nadace

  Nadace pro rozvoj společnosti, zlepšování mezilidských vztahů a vzájemné komunikace mezi národy a etniky.

  A TOM - Nadace mírového odkazu vojáka Švejka - naše věc, nadace - A TOM - Nadace mírového odkazu vojáka Švejka - naše věc, nadace
  shadowup

  Audi Club CZ o. s.

  Stránky majitelů a příznivců vozů Audi, určené ke vzájemné spolupráci a pomoci, technickému poradenství, šíření dobrého jména značky Audi a klubu.

  Audi Club CZ o. s. - Audi Club CZ o. s.
  shadowup
  shadowup

  Barevná setkání

  Naším posláním je organizování kurzů, koncertů a dalších neziskových akcí kolem barev a zvuku.

  Barevná setkání - Barevná setkání
  shadowup

  Asociace výrobců betonové prefabrikace AVBP

  Sdružení osob působících ve výrobě betonových a železobetonových prefabrikovaných stavebních dílců.

  Asociace výrobců betonové prefabrikace AVBP - Asociace výrobců betonové prefabrikace AVBP
  shadowup

  Asociace pro využití tepelných čerpadel

  Sdružení, které má za cíl šíření informací, vzdělávání odborníků i potenciálních investorů v oblasti pro využití tepelných čerpadel.

  Asociace pro využití tepelných čerpadel - Asociace pro využití tepelných čerpadel
  shadowup

  AZ SMART - vzdělávací centrum

  Vzdělávací centrum pořádá přípravné kurzy ke studiu na vysokých školách právnické fakulty, společenskovědní, ekonomické a medicínské obory. Akreditované rekvalifikační kurzy. Odborná školení, jazykové kurzy, pomaturitní studium, přijímačky nanečisto.

  AZ SMART - vzdělávací centrum - AZ SMART - vzdělávací centrum
  shadowup

  Asociace zdraví na internetu

  Vytváří podmínky pro rozvoj zdravotních webů, zvyšuje jejich důvěryhodnost, a pomáhá uživatelům internetu rozpoznávat kvalitní zdravotní weby.

  Asociace zdraví na internetu - Asociace zdraví na internetu
  shadowup

  Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených

  Zájmové sdružení stovky podnikatelů a ostatních zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají nadpoloviční podíl spolupracovníků se zdravotním postižením.

  Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených - Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených
  shadowup

  Nadační fond pro odložené děti Statim

  Poskytujeme pomoc odloženým a opuštěným dětem. Zřizujeme a provozujeme babyboxy.

  Nadační fond pro odložené děti Statim - Nadační fond pro odložené děti Statim
  shadowup

  Barevný svět dětí

  Sdružení se zabývá pomocí dětem z ústavní péče.

  Barevný svět dětí - Barevný svět dětí
  shadowup

  Svatava Kotová

  Provoz anglické mateřské školky pro děti od 2,5 do 7 let. Nabídka výuky s rodilými mluvčími v malých skupinách.

  Svatava Kotová - Svatava Kotová
  shadowup

  Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště Bean, s.r.o.

  Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů management obchodu a služeb. Možnost ekonomického lycea, nástavbového studia a rekvalifikací.

  Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště Bean, s.r.o. - Soukromá střední odborná škola a Soukromé střední odborné učiliště Bean, s.r.o.
  shadowup

  BECARIO - občanské sdružení pro rozvoj vzdělanosti

  Podpora vzdělanosti v ČR, zprostředkování stipendijních programů pro studenty a zaměstnavatele.

  BECARIO - občanské sdružení pro rozvoj vzdělanosti - BECARIO - občanské sdružení pro rozvoj vzdělanosti
  shadowup

  Bejt Praha

  Nabízíme vzdělávací, kulturní a náboženské programy pro Židy. Programy jsou vedeny v češtině, angličtině a hebrejštině.

  Bejt Praha - Bejt Praha
  shadowup

  The Bell School, a.s.

  U nás si můžete vybrat ze široké škály kurzů: všeobecná angličtina pro všechny věkové kategorie, obchodní angličtina, odborně zaměřená angličtina, přípravné kurzy angličtiny na mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge ESOL, zkrácené přípravné kurzy, kurzy pracovní angličtiny, e-learning, blended…

  The Bell School, a.s. - The Bell School, a.s.
  shadowup

  Česko-beninská smíšená obchodní komora

  Obchodní komora zprostředkovává obchodní kontakty, pořádá semináře, konference a poskytuje odborné konzultace v obchodní oblasti.

  Česko-beninská smíšená obchodní komora - Česko-beninská smíšená obchodní komora
  shadowup

  Bezpečná cesta

  Sdružení se zabývá bezpečností silničního provozu - nepřiměřenou rychlostí, alkoholem za volantem, vlivy rozptylujícími pozornost řidiče.

  Bezpečná cesta - Bezpečná cesta
  shadowup

  Bfresh, s.r.o.

  Provozování bilingvální školky pro děti od 2 do 6 let a rodinného klubu pro starší sourozence, rodiče a kamarády.

  Bfresh, s.r.o. - Bfresh, s.r.o.
  shadowup

  CZ Biom - České sdružení pro biomasu

  Nezisková organizace podporující rozvoj fytoenergetiky a sdružující odborníky, podnikatele a aktivisty v oblasti energetického využívání biomasy.

  CZ Biom - České sdružení pro biomasu - CZ Biom - České sdružení pro biomasu
  shadowup

  Sdružení BIOTRIN

  Nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderní biotechnologii.

  Sdružení BIOTRIN - Sdružení BIOTRIN
  shadowup

  Bezpečnostní informační služba

  Získáváme, shromažďujeme a vyhodnocujeme informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů republiky.

  Bezpečnostní informační služba - Bezpečnostní informační služba
  shadowup

  Bankovní institut vysoká škola, a.s.

  Bakalářský a magisterský program - finance, bankovnictví, pojišťovnictví, veřejná správa, management, právo, hospodářství, sociální a zdravotní služby, kurzy, certifikace v Praze a mnoha regionech v ČR. ESF, EBTN, IT, AIVD, IFCEB, ČBA, EU.

  Bankovní institut vysoká škola, a.s. - Bankovní institut vysoká škola, a.s.
  shadowup

  188. pionýrská skupina Tábornický oddíl Bobříci

  Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

  188. pionýrská skupina Tábornický oddíl Bobříci - 188. pionýrská skupina Tábornický oddíl Bobříci
  shadowup

  BONA, o.p.s.

  Společnost podporuje integraci občanů s duševním handicapem a vytváří podmínky v oblasti práce a bydlení pro handicapované občany.

  BONA, o.p.s. - BONA, o.p.s.
  shadowup

  Brána jazyků pootevřená, nadační fond

  Naším cílem je podpora výuky jazyků a zahraničních zájezdů při ZŠ Brána jazyků.

  Brána jazyků pootevřená, nadační fond - Brána jazyků pootevřená, nadační fond
  shadowup

  Úřad městské části Praha-Březiněves

  Poskytování informací a služeb souvisejících s městskou částí.

  Úřad městské části Praha-Březiněves - Úřad městské části Praha-Březiněves
  shadowup

  Velká Británie - Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

  Velvyslanectví, Konzulární a vízové, obchodní oddělení.

  Velká Británie - Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - Velká Británie - Velvyslanectví Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
  shadowup

  Osmileté gymnázium Buďánka, obecně prospěšná společnost

  Státní všeobecné osmileté gymnázium nabízí studium studentům s IQ nad 130.

  Osmileté gymnázium Buďánka, obecně prospěšná společnost - Osmileté gymnázium Buďánka, obecně prospěšná společnost
  shadowup

  ESN VŠE Praha - Buddy System

  Zajištění péče o zahraniční studenty, organizování sportovních, kulturních a jiných společenských akcí.

  ESN VŠE Praha - Buddy System - ESN VŠE Praha - Buddy System
  shadowup

  Burma Center Prague, o.p.s.

  Nabídka informací o aktuálním dění v Barmě, organizace kulturních akcí a kampaní, zajišťování pomoci barmským uprchlíkům v ČR.

  Burma Center Prague, o.p.s. - Burma Center Prague, o.p.s.
  shadowup

  Česká asociace elektronických komunikací o.s.

  Asociace sdružuje kabelové komunikační společnosti a alternativní operátory elektronických komunikačních sítí v ČR, poskytovatele programů, dodavatele technologií a poradenské firmy. Klade si za cíl přispět k budování moderní informační společnosti.

  Česká asociace elektronických komunikací o.s. - Česká asociace elektronických komunikací o.s.
  shadowup

  Český alpinistický klub

  Organizace sdružuje příznivce horolezectví, lezení po skalách a vysokohorské turistiky.

  Český alpinistický klub - Český alpinistický klub
  shadowup

  Česká asociace MBA škol

  Hlavním posláním asociace je v souladu s jejími stanovami zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice.

  Česká asociace MBA škol - Česká asociace MBA škol
  shadowup

  Sdružení pěveckého sboru Camerata

  Pěvecký sbor pro lidi ve věku od 11 let.

  Sdružení pěveckého sboru Camerata - Sdružení pěveckého sboru Camerata
  shadowup

  Italsko- česká smíšená obchodní a průmyslová komora

  Poskytování asistence italským a českým společnostem v oblasti informací, konzultaci služeb, organizace prezentací a uvádění na trh.

  Italsko- česká smíšená obchodní a průmyslová komora - Italsko- česká smíšená obchodní a průmyslová komora
  shadowup

  Camino

  Poskytování informací a zajišťování kulturních a vzdělávacích aktivit pro sluchově postižené a neslyšící.

  Camino - Camino
  shadowup

  Kempy a chatové osady České republiky živnostenské společenstvo

  Informace o kempech v České republice, odkazy na domovské stránky jednotlivých zařízení.

  Kempy a chatové osady České republiky živnostenské společenstvo - Kempy a chatové osady České republiky živnostenské společenstvo
  shadowup

  Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola Praha

  Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie.

  Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola Praha - Českoslovanská akademie obchodní, střední odborná škola Praha
  shadowup

  Česká asociace obchodníků s cennými papíry

  Cílem Asociace je efektivně napomáhat rozvoji a růstu českého kapitálového trhu.

  Česká asociace obchodníků s cennými papíry - Česká asociace obchodníků s cennými papíry
  shadowup

  Akademie věd ČR

  AV ČR je začleněna do národních i mezinárodních výzkumných programů, podporuje spolupráci s aplikační sférou a rozvoj vzdělanosti a kultury.

  Akademie věd ČR - Akademie věd ČR
  shadowup

  Česko-albánská smíšená obchodní komora

  Komora sdružuje především české a albánské subjekty, které podnikají nebo hodlají podnikat na trhu partnerské země.

  Česko-albánská smíšená obchodní komora - Česko-albánská smíšená obchodní komora
  shadowup

  Česká asociace pro soutěžní právo

  Sdružení právníků, ekonomů a publicistů zabývajících se právem v oblasti ochrany hospodářské soutěže.

  Česká asociace pro soutěžní právo - Česká asociace pro soutěžní právo
  shadowup

  Česká asociace telekomunikací

  Podpora rozvoje optimálního využívání telekomunikační techniky. Spolupráce s organizacemi podílejících se na vývoji informační, komunikační a bezpečnostní techniky.

  Česká asociace telekomunikací - Česká asociace telekomunikací
  shadowup

  Česká asociace tradičního karate

  Organizování školení, soustředění, závodů a seminářů s národními i mezinárodními instruktory.

  Česká asociace tradičního karate - Česká asociace tradičního karate
  shadowup

  Česká asociace trenérů kulturistiky a fitness

  Asociace sdružuje diplomované trenéry kulturistiky a fitness, fyzioterapeuty, dietology a lékaře nejrůznějších specializací.

  Česká asociace trenérů kulturistiky a fitness - Česká asociace trenérů kulturistiky a fitness
  shadowup

  Český báňský úřad

  Česká báňská správa dohlíží na hornickou činnost a požární ochranou v podzemí.

  Český báňský úřad - Český báňský úřad
  shadowup

  Centre for Central European Architecture

  Zajištění propagace a prezentace současné české architektury a architektury středoevropského prostoru. Pořádání výstav.

  Centre for Central European Architecture - Centre for Central European Architecture
  shadowup
  Studentské ubytování Praha

  Ubytujte se na moderní koleji v Praze v areálu kolejí Jižní město.  blueup

  Nejbližší program

  Moment, připravuji tv program...
  bluedown
  prazske.cz (c) - město Praha - prazske@webring.cz
  Jiří Musel - Pavel Köhler - 106 PRODUCTION, spol. s r.o. - 101 St. Screaming Eagles - Club - Daniel Munzar - AMCICO AIG Life - Luboš Kaňka - JSK - Optik Skala

  Doporučujeme: Pražské služby, Pohádky