zahlavi
autopůjčovna Praha
reklama

Hledáte

  bluedown
  Jak se vám žije v Praze?

  radší bych na venkov (72%)
  hrozně (8%)
  nic moc (8%)
  výborně (6%)
  dobře (10%)
  Hlasovalo: 12874

  město Praha na pražské.cz
  aktuální dění v Praze a pražské firmy
  shadowup

  Instituce a úřady

  Přidat zdarma novou firmu

  shadowup

  Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví

  Sdružování poskytovatelů sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou.

  Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví - Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví
  shadowup

  AKV

  Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů.

  AKV - AKV
  shadowup

  Nadace sestry Akvinely

  Vytváření podmínek pro zkvalitnění života klientů Domova svaté Rodiny.

  Nadace sestry Akvinely - Nadace sestry Akvinely
  shadowup

  Zvuk ticha

  Organizování a realizace aktivit sloužících zájmům sluchově postižených.

  Zvuk ticha - Zvuk ticha
  shadowup

  Albánie - Velvyslanectví Albánské republiky

  Ambasáda, konzulární oddělení, zastoupení státu v ČR.

  Albánie - Velvyslanectví Albánské republiky - Albánie - Velvyslanectví Albánské republiky
  shadowup
  shadowup

  Tělocvičná jednota Sokol Malešice

  Zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií.

  Tělocvičná jednota Sokol Malešice - Tělocvičná jednota Sokol Malešice
  shadowup

  Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame

  Ženský řeholní řád pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

  Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame - Česká provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame
  shadowup

  Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, o.p.s.

  Prosazování rovných práv a podmínek k léčení a rekonvalescenci. Poskytování poradenství.

  Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, o.p.s. - Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, o.p.s.
  shadowup

  Česká asociace pracovníků linek důvěry

  Sdružování a podpora linek důvěry.

  Česká asociace pracovníků linek důvěry - Česká asociace pracovníků linek důvěry
  shadowup

  Aliatros, spol. s r.o.

  Laboratoř molekulárně biologických metod využívaných v diagnostice některých infekčních nemocí.

  Aliatros, spol. s r.o. - Aliatros, spol. s r.o.
  shadowup

  Český svaz chovatelů, ZO-Chovatelů koček

  Sdružení chovatelů ušlechtilých i domácích koček.

  Český svaz chovatelů, ZO-Chovatelů koček - Český svaz chovatelů, ZO-Chovatelů koček
  shadowup

  ALK - sdružení právnických osob

  Sdružujeme prvoligové mužské basketbalové kluby.

  ALK - sdružení právnických osob - ALK - sdružení právnických osob
  shadowup

  ALTISA

  Podporujeme mezinárodní výměnu informací, zkušeností a aktivit mezi těmi, které zajímá měnící se situace ve společnosti.

  ALTISA - ALTISA
  shadowup

  Konvent sester alžbětinek v Praze

  Ženský řeholní řád pořádá bohoslužby a náboženská setkání.

  Konvent sester alžbětinek v Praze - Konvent sester alžbětinek v Praze
  shadowup

  Ztracená existence

  Tvorba a podpora kultury.

  Ztracená existence - Ztracená existence
  shadowup

  Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.

  Občanské sdružení se zabývá rozvojem vědeckotechnických aktivit dětí a mládeže.

  Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s. - Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o.s.
  shadowup

  Belgie - Velvyslanectví Belgického království

  Provoz velvyslanectví a kanceláře ekonomického a obchodního atašé pro Vlámský region Belgie.

  Belgie - Velvyslanectví Belgického království - Belgie - Velvyslanectví Belgického království
  shadowup

  Francie - Velvyslanectví Francouzské republiky

  Velvyslanectví, konzulární a vojenské oddělení.

  Francie - Velvyslanectví Francouzské republiky - Francie - Velvyslanectví Francouzské republiky
  shadowup

  Alžírsko - Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky

  Velvyslanectví a konzulární oddělení.

  Alžírsko - Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky - Alžírsko - Velvyslanectví Alžírské demokratické a lidové republiky
  shadowup

  Litva - Velvyslanectví Litevské republiky

  Zastupování zájmů litevských občanů.

  Litva - Velvyslanectví Litevské republiky - Litva - Velvyslanectví Litevské republiky
  shadowup

  Itálie - Velvyslanectví Italské republiky

  Zastupování zájmů italských občanů.

  Itálie - Velvyslanectví Italské republiky - Itálie - Velvyslanectví Italské republiky
  shadowup

  Švédsko - Velvyslanectví Švédského království

  Zastupování zájmů švédských občanů, zajištění víz a povolení nutných k vycestování do Švédska, podpora obchodu se Švédskem.

  Švédsko - Velvyslanectví Švédského království - Švédsko - Velvyslanectví Švédského království
  shadowup

  Kongo - Velvyslanectví Konžské demokratické republiky

  Zastupování zájmů konžských občanů, zajištění víz a povolení nutných k vycestování do Konga, podpora obchodu s Kongem.

  Kongo - Velvyslanectví Konžské demokratické republiky - Kongo - Velvyslanectví Konžské demokratické republiky
  shadowup

  Dům tří přání

  Provoz azylových domů pro děti.

  Dům tří přání - Dům tří přání
  shadowup

  Asociace mediátorů České republiky

  Nabídka mimosoudního způsobu řešení konfliktů. Poskytování vzdělávání v oblasti facilitace a supervize.

  Asociace mediátorů České republiky - Asociace mediátorů České republiky
  shadowup

  Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

  Organizace sdružující osoby s onemocněním krve a krvetvorných orgánů, postižením pohybového aparátu či s onkologickým onemocněním.

  Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - Asociace muskulárních dystrofiků v ČR
  shadowup

  Amelie

  Nabídka psychosociální pomoci onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným a jejich blízkým.

  Amelie - Amelie
  shadowup

  Asociace montážních firem technických zařízení

  Sdružení firem v oboru technického zařízení budov. Firma provozuje síť poradenských a informačních středisek pro regeneraci bytových domů.

  Asociace montážních firem technických zařízení - Asociace montážních firem technických zařízení
  shadowup

  Asociace muzeí a galerií České republiky

  Nabídka služeb asociace zastupující většinu českých muzeí a galerií.

  Asociace muzeí a galerií České republiky - Asociace muzeí a galerií České republiky
  shadowup

  Americká obchodní komora v České republice

  Americká obchodní komora v ČR je dobrovolným a nezávislým sdružením podnikatelských subjektů, které je financováno výlučně z vlastní činnosti a členských příspěvků.

  Americká obchodní komora v České republice - Americká obchodní komora v České republice
  shadowup

  Amnesty International Česká republika

  Organizace vedoucí kampaně za mezinárodně uznaná lidská práva.

  Amnesty International Česká republika - Amnesty International Česká republika
  shadowup

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

  Nezávislá asociace malých a středních podniků a živnostníků z celé ČR prosazující jejich zásadní stanoviska a názory vůči vládě, parlamentu a dalším institucím.

  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR - Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
  shadowup

  Eva Barešová

  Nabídka cvičení pro těhotné, kurzů přípravy na porod a materřství. Poskytování služeb porodní asistentky a těhotenské poradny.

  Eva Barešová - Eva Barešová
  shadowup

  Spojená akreditační komise ČR

  Činnost zájmového sdružení právnických osob. Akreditace zdravotnických zařízení.

  Spojená akreditační komise ČR - Spojená akreditační komise ČR
  shadowup

  Tělovýchovná jednota Sokol Jahodnice

  Provoz tělovýchovné jednoty.

  Tělovýchovná jednota Sokol Jahodnice - Tělovýchovná jednota Sokol Jahodnice
  shadowup

  Anima občanské sdružení pro péči o rodiny závislých

  Dobrovolné nezávislé a nepolitické sdružení, které sdružuje odborníky v oblasti péče o rodiny ohrožené závislostí na návykových látkách.

  Anima občanské sdružení pro péči o rodiny závislých - Anima občanské sdružení pro péči o rodiny závislých
  shadowup

  40. pionýrská skupina Košík

  Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

  40. pionýrská skupina Košík - 40. pionýrská skupina Košík
  shadowup

  Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

  Poskytování služeb zdravotně postiženým občanům.

  Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. - Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
  shadowup

  121. pionýrská skupina BOR

  Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež.

  121. pionýrská skupina BOR - 121. pionýrská skupina BOR
  shadowup

  A.N.O. Asociace nestátních organizací

  Asociace nestátních organizací. Slouží jako střešní organizace nestátních neziskových organizací v oblasti prevence a léčby drogových závislostí.

  A.N.O. Asociace nestátních organizací - A.N.O. Asociace nestátních organizací
  shadowup

  ANO pro Evropu

  Jsme občanské sdružení podporující vstup České republiky do evropských struktur.

  ANO pro Evropu - ANO pro Evropu
  shadowup

  Česká zemědělská společnost

  Prosazuje vědeckotechnický rozvoj ve všech oblastech zemědělství České republiky.

  Česká zemědělská společnost - Česká zemědělská společnost
  shadowup

  Asociace operátorů digitální telefonie

  Úkolem sdružení je propagace a podpora rozvoje digitální telefonie a dalších forem elektronických komunikací.

  Asociace operátorů digitální telefonie - Asociace operátorů digitální telefonie
  shadowup

  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

  Zajišťuje speciální státní správu pro území CHKO, pro silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů. Řeší problematiku soustavy Natura 2000 či CITES. Vede dokumentaci ÚSOP. Zabývá se znaleckou a posudkovou činností.

  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  shadowup

  Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn-voda-topení-vzduchotechnika

  Sdružení odborných velkoobchodů v oblasti technických zařízení budov.

  Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn-voda-topení-vzduchotechnika - Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn-voda-topení-vzduchotechnika
  shadowup

  Asociace producentů v audiovizi

  Zabýváme se ochranou a prosazováním zájmů producentů.

  Asociace producentů v audiovizi - Asociace producentů v audiovizi
  shadowup

  Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství

  Organizace se zabývá sociálními aspekty rodičovství se zvláštním důrazem na porodnictví a zodpovědnost za vlastní zdraví.

  Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství - Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství
  shadowup

  Asociace penzijních fondů ČR

  Koordinace a prosazování společných zájmů členů, propagace penzijního připojištění.

  Asociace penzijních fondů ČR - Asociace penzijních fondů ČR
  shadowup

  Arcibiskupství pražské

  Ústřední orgán sdružuje jednotlivé farnosti a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

  Arcibiskupství pražské - Arcibiskupství pražské
  shadowup

  APIS

  Sdružování servisních center pro neziskový sektor.

  APIS - APIS
  shadowup  blueup

  Nejbližší program

  Moment, připravuji tv program...
  bluedown
  prazske.cz (c) - město Praha - prazske@webring.cz
  Jiří Musel - Pavel Köhler - 106 PRODUCTION, spol. s r.o. - 101 St. Screaming Eagles - Club - Daniel Munzar - AMCICO AIG Life - Luboš Kaňka - JSK - Optik Skala

  Doporučujeme: Pražské služby, Pohádky